Paieška

Bendra informacija

UAB “Gyva Muzika” šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomose interneto svetainėse atikejai.com ir shop.atlikejai.com.  Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce platforma, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Duomenų valdytojų rekvizitai:

UAB “Gyva Muzika”
Juridinio asmens kodas: 302429962
Buveinės adresas: Naugarduko 3, LT-03231 Vilnius
El. paštas: info@atlikejai.com

Maksekeskus AS
Juridinio asmens kodas: 12268475
Buveinės adresas: Niine 11, Talinas 10414, Estija

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų internetinėse svetainėse, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainėse duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie internetinių svetainių lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie internetinių svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetaines. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Tiesiogiai gaunama informacija:

Paskyros duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis.
Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, gimimo data (jei reikalinga).
Adreso duomenys: gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas, šalis.
Kontaktiniai duomenys: telefono numeris ir el. pašto adresas.
Užsakymo duomenys: užsakytos prekės, kainos, atsiskaitymo ir siuntimo informacija.
Atsiskaitymo duomenys: sąskaitos duomenys, banko kortelės duomenys (jei yra) arba duomenys apie kitas atsiskaitymo paslaugas pvz. „PayPal“.

Netiesiogiai gaunama informacija:

 • Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
 • Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
 • Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su Jūsų sutikimu.

Informacija apie tvarkymą:

Duomenų kategorija

 

Tikslas Teisinis pagrindas Teisėti interesai Saugojimo trukmė
El. pašto adresas Prisijungimo patvirtinimas, naujienlaiškio siuntimas BDAR 6(1) straipsnio f punktas Naujienlaiškio prenumeratos trukmė
Kontaktiniai duomenys Klientų užklausų tvarkymas BDAR 6(1) straipsnio b, f punktai Klientų lojalumas, mūsų paslaugų gerinimas 1 mėnesį nuo užklausos gavimo dienos
Kontaktiniai, duomenys, adreso duomenys, užsakymo duomenys, atsiskaitymo duomenys Prekių pristatymas BDAR 6(1) straipsnio b punktas Užsakymo vykdymas, 10 metų
Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

 Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.


Jums garantuojamos teisės
 

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


Slapukai

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie Jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.

Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Profiliavimo slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė taip pat naudoja profiliavimo slapukus, kurie gali būti įdiegti tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys gali būti: Google Inc. (per Google Analytics, Google Doubleclick ir, kur taikoma, per Google Plus plug-in).

Pakartotiniai slapukai tikslinei auditorijai: naudojami rodyti produktų reklaminius skelbimus, panašius į tuos, kuriais Jūs domėjotės (pvz: rodant produktų puslapius, kuriuose apsilankėte mūsų interneto svetainėje naršant susijusias svetaines) arba išmatuoti (mūsų arba trečiųjų šalių) rinkodaros kampanijų efektyvumą.

Analitiniai slapukai: įrašo Jūsų pasirinkimus ir veiklą interneto svetainėje mūsų arba trečiųjų šalių statistinei analizei sekant Jūsų pasirinkimus ir naršymo elgseną pateikiant Jums suasmenintus reklaminius skelbimus.

Socialinių medijų slapukai: mūsų svetainė leidžia socialiniams tinklams (pvz: Facebook) instaliuoti jų slapukus pagal jų programinių įrangų komponentų reikšmes. Tokie slapukai yra tiesiogiai valdomi trečiųjų šalių ir gali siūlyti reklaminius skelbimus, kurie yra susiję su Jūsų pasirinkimais naršant kitose interneto svetainėse.

Visi šie slapukai gali būti instaliuoti tik su Jūsų išankstiniu sutikimu. Dėl šios priežasties, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, specialus baneris Jus informuoja, kad (i) mūsų interneto svetainė naudoja analitinius, profiliavimo ir pakartotinius tikslinės auditorijos slapukus, kurie priklauso mums ir trečiosioms šalims, ir (ii) kai uždarote banerį arba tęsiate apsilankymą interneto svetainėje paspaudžiant bet ką, išskyrus banerį, arba atidarote kitą svetainės puslapį, Jūs pareiškiate sutikimą naudoti slapukus.   Jeigu nuspręsite ištrinti techninius slapukus, prašome atkreipti dėmesį, kad mes prarasime duomenis apie Jūsų sutikimą ir baneris apie slapukus Jums bus vėl rodomas kito apsilankymo svetainėje metu. Bet kada galite laisvai užblokuoti profiliavimo slapukų nustatymus (net jeigu tai ir analitiniai slapukai, priklausantys trečiosioms šalims, socialinių tinklų slapukai ar pakartotiniai tikslinės auditorijos slapukai) arba panaikinti anksčiau suteiktą sutikimą neįtakojant Jūsų apsilankymo interneto svetainėje ir atitinkamo turinio naudojimo.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Mūsų interneto svetainėje yra šie slapukai:

Informuojame, kad prisijungus prie mūsų internetinės svetainės, siekiant naudotis internetine svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas Tipas
crumb Šį slapuką nustato svetainės, kurios naudoja „SquareSpace“ platformą. Slapukas naudojamas siekiant išvengti klastojimo kitose svetainėse (CSFR).   Techninis
ss_cvr Šį slapuką nustato svetainės, kurios naudoja „SquareSpace“ platformą. Slapukas naudojamas norint atpažinti unikalius lankytojus ir sekti lankytojų apsilankymo trukmę svetainėje 2 metai Analizė
ss_cvt Šį slapuką nustato svetainės, kurios naudoja „SquareSpace“ platformą. Slapukas naudojamas norint atpažinti unikalius lankytojus ir sekti lankytojų apsilankymo trukmę svetainėje 30 minučių Analizė
ss_cid Šį slapuką nustato svetainės, kurios naudoja „SquareSpace“ platformą. Slapukas naudojamas norint atpažinti unikalius lankytojus ir sekti lankytojų apsilankymo trukmę svetainėje 2 metai Analizė
ss_cvisit Šį slapuką nustato svetainės, kurios naudoja „SquareSpace“ platformą. Slapukas naudojamas norint atpažinti unikalius lankytojus ir sekti lankytojų apsilankymo trukmę svetainėje 30 minučių Analizė
ss_cpvisit Šį slapuką nustato svetainės, kurios naudoja „SquareSpace“ platformą. Slapukas naudojamas norint atpažinti unikalius lankytojus ir sekti lankytojų apsilankymo trukmę svetainėje 2 metai Analizė
_ga Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. 2 metus Analizė
_gid Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. 24 val. Analizė
_gat, _gat_UA-146413744-1 Tai yra „Google Analytics“ nustatytas slapukas. Slapuko „_gat“ variantas, kuris naudojamas siekiant apriboti „Google“ užfiksuotą duomenų srautą didelio srauto svetainėse 1 minutė Analizė
_fbp Šį slapuką nustato „Facebook“, norėdami pateikti reklamą socialiniame tinkle, apsilankius šioje svetainėje 2 mėnesiai Profiliavimo
fr Šį slapuką nustato „Facebook“ norėdami parodyti lankytojams atitinkamą reklamą, taip pat įvertinti reklamą. 2 mėnesiai Profiliavimo
wp_woocommerce_session_ Šis slapukas nurodo unikalų parduotuvės krepšelio ID numerį, pagal kurį duomenų bazėje randamas lankytojo prekių krepšelio turinys 2 dienos Techninis
woocommerce_cart_hash Šis slapukas leidžia WooCommerce e-komercijos sistemai užfiksuoti ar krepšelyje pasikeitė prekės ar jų kiekis. Iki interneto naršyklės išjungimo Techninis
woocommerce_items_in_cart Šis slapukas WooCommerce sistemoje saugo kiek produktų yra krepšelyje. Iki interneto naršyklės išjungimo Techninis
wpfront-notification-bar-landingpage Šis slapukas nurodo WordPress sistemai ar lankytojui reikia rodyti viršutinę pranešimų juostą (COVID-19), ar nerodyti Iki interneto naršyklės išjungimo Techninis

Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@atlikejai.com

Politikos pakeitimai

UAB “Gyva Muzika” turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Atgal į viršų
Produktas buvo įkeltas į jūsų krepšelį